Kauba tagastamistingimused

Kõikidele Jalgrattapood.ee-st ostetud kaupadele kehtib arve alusel tagastusgarantii 14 päeva. Ostjal on õigus tagastada kaup 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest.

Kokkuleppel vahetatakse toode samaväärse teise toote vastu või tagastatakse raha kauba eest ja kantakse hiljemalt 14 päeva jooksul tagasi arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest. Tagasimaksmise aeg hakkab kehtima hetkest, kui ostja on mittesobiva kauba koos originaalarvega tagastanud müüjale, kes on selle kätte saanud ning üle kontrollinud.

Jalgrattapood.ee ei tagasta ostjale tellitud kauba transpordikulu, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

NB! Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud. Palun kontrollige, et tootega saaksid tagastatud kõik kaasasolevad osad ning kleebised. Originaalpakend tuleb avada ettevaatlikult, seda kahjustamata.

Kui tagastatav kaup on viga saanud, kliendi süü või hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest, jätab jalgrattapood.ee endale õiguse tasaarveldada toote väärtuse vähenemise kliendile tagastamisele kuuluvast summast.

Kui tootjapoolne defekt ilmnes asja kasutamise käigus, tuleks sellest teavitada Jalgrattapood.ee-d koheselt, et leida lahendus. Ärge kasutage puudusega toodet edasi, sest sedasi võite tekkinud defekti veelgi süvendada!

Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus vastavalt võlaõigusseadusele esitada pretensioone 2 aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Puuduse tekkimise põhjuste tõendamise kohustus esimesel kuuel kuul on müüjal ja pärast kuue kuu möödumist ostjal.

Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadlusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest õigusaktidest.

 

Rohkem infot: https://www.ttja.ee/et/tarbijale/ostmine-e-poest/14-paevane-taganemisoigus